Powrót do strony głównej
 

nazwa KOMISJA ZAKŁADOWA
skład, adres,
terminy zebrań


nazwa Aktualności

nazwa Posiedzenia KZ

nazwa Biuletyny "S" SGGW

nazwa Biuletyny KSN

nazwa Historia

nazwa Dokumenty, ustawy

nazwa Deklaracja członkowska

nazwa Galeria zdjęć

nazwa Archiwalne informacje

nazwa Archiwum KZ

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" SGGW

PREZYDIUM

1.

Przewodniczący

JACEK BUJKO

22 59 31 310; 37 026

2.

Wiceprzewodniczący

TOMASZ KONDRASZUK

34 221

3.

Sekretarz

MARYLA KUPCZYK

31 310

4.

Skarbnik

HALINA PAJNOWSKA

31 310

5.

Członek

EWA KAZUBEK

35 272

6.

Członek

PIOTR NIEBUDA

35 550

7.

Członek

BOŻENA WASZKIEWICZ - ROBAK

31 310

8.

Członek

JAN WIŚNIEWSKI

36 079

9.

Członek

TOMASZ ZIELENKIEWICZ

38 642


Pozostali członkowie Komisji Zakładowej

10.

WOJCIECH BORUCKI

32 662

11.

MARIA GROMADKA

36 064

12.

AGNIESZKA JAKUBIAK

35 790

13.

PIOTR JURKA

36 144

14.

TOMASZ JUŹKO

31 310

15.

MAŁGORZATA HERUDZIŃSKA

34 710

16.

LUIZA OCHNIO

37 271

17.

MAŁGORZATA OKOŁOWICZ

32 616

18.

MARIAN RÓŻALSKI

31 310

19.

MARIA WESOŁOWSKA

31 310

20.

MARIA WIŚNIEWSKA

31 310


Delegaci na Walne Zebranie
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"

1.

JACEK BUJKO

31 310;  37 026

2.

KRYSTYNA MAŁACHOWSKA

37 242

3.

MARIA WESOŁOWSKA

31 310


Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze

1.

MARIA WESOŁOWSKA

31 310

2.

TOMASZ KONDRASZUK

34 221


Komisja Rewizyjna

1.

Przewodniczący

KRYSTYNA MAŁACHOWSKA

37 242

2.

Członek

BARTŁOMIEJ BARTYZEL

36 206

3.

Członek

EWA KUCHARSKA

31 344

4.

Członek

BOŻENA RATTER

35 550Posiedzenia Prezydium

każdy wtorek, godz. 1500 - ul. Nowoursynowska 161 Budynek nr 10 Ip. pok.48

Posiedzenia Komisji Zakładowej

każdy ostatni wtorek m-ca, godz. 1500 j/w.


Sekretariat Związku

ul. Nowoursynowska 161 Budynek nr 10 Ip. pok.48
tel. 22 59 31310
email: snszzs@sggw.pl