Powrót do strony głównej
 

nazwa KOMISJA ZAKŁADOWA
skład, adres,
terminy zebrań


nazwa Aktualności

nazwa Posiedzenia KZ

nazwa Biuletyny "S" SGGW

nazwa Biuletyny KSN

nazwa Historia

nazwa Dokumenty, ustawy

nazwa Deklaracja członkowska

nazwa Galeria zdjęć

nazwa Archiwalne informacje

nazwa Archiwum KZ

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" SGGW

PREZYDIUM

1.

Przewodniczący

JACEK BUJKO

22 59 31 310; 37 026

2.

Wiceprzewodniczący

TOMASZ KONDRASZUK

34 221

3.

Sekretarz

MARYLA KUPCZYK

31 310

4.

Skarbnik

JACEK GŁADECKI

509 432 456

5.

Członek

EWA KAZUBEK

35 272

6.

Członek

MAŁGORZATA H. HERUDZIŃSKA

31 310

7.

Członek

JAKUB GAWRON

34 577

8.

Członek

JAN WIŚNIEWSKI

36 079

9.

Członek

PIOTR NIEBUDA

35 557


Pozostali członkowie Komisji Zakładowej

10.

WOJCIECH BORUCKI

32 509

11.

BEATA FORTUNA-ANTOSZKIEWICZ

604 564 599

12.

HALINA PAJNOWSKA

31 310

13.

AGATA GORYLUK-SALMONOWICZ

32 634

14.

TOMASZ ZIELENKIEWICZ

38 642

15.

PIOTR JURKA

36 010

16.

TOMASZ JUŹKO

31 310

17.

TERESA MAJDECKA

694 720 997

18.

ANNA WIĄCEK

601 664 381

19.

MARIA WIŚNIEWSKA

31 310

19.

EWA ZAWADZKA

31 310


Delegaci na Walne Zebranie
Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"

1.

JACEK BUJKO

31 310;  37 026

2.

PIOTR WITOMSKI

38 655

3.

TOMASZ ZIELENKIEWICZ

38 642


Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze

1.

MARIA WESOŁOWSKA

31 310

2.

TOMASZ KONDRASZUK

34 221


Komisja Rewizyjna

1.

Przewodnicząca

KRYSTYNA MAŁACHOWSKA

37 242

2.

Członek

BARTŁOMIEJ J. BARTYZEL

36 206

3.

Członek

TOMASZ HERUDZIŃSKI

34 791Posiedzenia Prezydium

każdy wtorek, godz. 1500 - ul. Nowoursynowska 161 Budynek nr 10 Ip. pok.48

Posiedzenia Komisji Zakładowej

każdy ostatni wtorek m-ca, godz. 1500 j/w.


Sekretariat Związku

ul. Nowoursynowska 161 Budynek nr 10 Ip. pok.48
tel. 22 59 31310
email: snszzs@sggw.pl