Powrót do strony głównej
 

nazwa KOMISJA ZAKŁADOWA
skład, adres,
terminy zebrań


nazwa Aktualności

nazwa Posiedzenia KZ

nazwa Biuletyny "S" SGGW

nazwa Biuletyny KSN

nazwa Historia

nazwa Dokumenty, ustawy

nazwa Deklaracja członkowska

nazwa Galeria zdjęć

nazwa Archiwalne informacje

nazwa Archiwum KZ

Historia NSZZ Solidarność

Ruchy opozycyjne w Polsce
Narodziny Solidarności
Powstanie Solidarności na SGGW
Stan wojenny
Stan wojenny na SGGW

Narodziny Solidarności

Wybór – 16.X.1978r. - Papieża Polaka niezwykle nas dowartościował. Podczas Jego pierwszej pielgrzymki do kraju, zobaczyliśmy, że tych, którzy chcą podążać za prawdą są tysiące. Autorytet Jana Pawła II obudził naszą odwagę, a słynne Jego wezwanie na Placu Zwycięstwa – podczas I pielgrzymki do ojczyzny - „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi – tej Ziemi” wyzwoliło, drzemiącą w nas, tęsknotę za wolnością, prawdą, sprawiedliwością i solidarnością.


Spotkanie przedstawicieli Solidarności z przewodniczacym Lechem Wałęsą na czele
z papieżem Janem Pawłem II

W rok po tej pielgrzymce, w lipcu 1980r., w odpowiedzi na znaczne podwyżki cen mięsa, na terenie całego kraju, ale najszerzej w woj. lubelskim wybuchły strajki (wówczas nielegalne).

14.VIII.1980 rozpoczyna się strajk w Stoczni Gdańskiej, będący reakcją na wyrzucenie z pracy Anny Walentynowicz, związanej z WZZ (po 30 latach pracy, na 5 miesięcy przed emeryturą). Na teren Stoczni dostaje się Lech Wałęsa, zwolniony ze Stoczni w 1978r. 

16 sierpnia dochodzi do porozumienia z Dyrekcją i Wałęsa ogłasza zakończenie strajku, gdy nagle okazuje się, że strajkujące mniejsze zakłady w Gdańsku i Gdyni proszą o pomoc. Zapada decyzja o kontynuacji strajku solidarnościowego. Powstaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), który formułuje 21 słynnych postulatów i umieszcza je na drewnianych tablicach wywieszonych na bramie nr.2 Stoczni Gdańskiej.

22 sierpnia T.Mazowiecki i Br.Geremek przywożą do Stoczni Apel 64 intelektualistów o pokojowe rozwiązanie konfliktu. Zostają w Stoczni i tworzą Komisję Ekspertów MKS.

Strajkujący robotnicy w Stoczni, po raz pierwszy ujawnili publicznie swoją wiarę w Boga, prosząc na kolanach – w czasie Mszy Św. odprawianej na terenie Stoczni, o Jego pomoc w rozwiązaniu konfliktu.

30 sierpnia 1980r. zostaje podpisane porozumienie w Szczecinie, a 31 sierpnia w Gdańsku akceptujące 21 postulatów w tym, najważniejszy gwarantujący możliwość powstania wolnych związków zawodowych.

Wszystko działo się niezwykle spontanicznie i dynamicznie. Nikt nie przewidywał wówczas dalszego rozwoju wydarzeń i konsekwencji podpisanych porozumień, które uruchomiły ogromne poruszenie społeczne w całej Polsce. Rozpoczęła się akcja tworzenia niezależnych związków zawodowych w zakładach pracy w całym kraju. Wyzwoliła się w ludziach niespotykana wiara w możliwość dokonania zasadniczych zmian w życiu społecznym i politycznym w kraju. Po raz pierwszy – w odróżnieniu od poprzednich protestów – podpisane porozumienie solidarnie poparli wszyscy: robotnicy, inteligenci, intelektualiści, artyści, studenci i rolnicy. Ze względu na powszechną spontaniczność tych działań, do których włączali się ludzie z niespotykaną wzajemną ufnością i solidarnością, z radością oczekiwanych zmian, które ten ruch miał przynieść, okres ten; od 31 sierpnia 1980r. do 13.XII.1981 nazwany został „karnawałem Solidarności”