Powrót do strony głównej
 

nazwa KOMISJA ZAKŁADOWA
skład, adres,
terminy zebrań


nazwa Aktualności

nazwa Posiedzenia KZ

nazwa Biuletyny "S" SGGW

nazwa Biuletyny KSN

nazwa Historia

nazwa Dokumenty, ustawy

nazwa Deklaracja członkowska

nazwa Galeria zdjęć

nazwa Archiwalne informacje

nazwa Archiwum KZ

Galeria zdjęć


25 rocznica stanu wojennego


Zdjęcia z uroczystości 25-lecia wprowadzenia stanu wojennego i strajku na SGGW (Autorzy zdjęć: P.Jurka, H.Maciejewska, J.Krzemiński)


Otwarcie Spotkania - Dr Maria Wesołowska, przewodnicząca KZ NSZZ ""Solidarność"" SGGW


Stół prezydialny podczas obchodów 25-lecia strajku na SGGW


Wspomnienia z 13 grudnia 1981 r. - Dr inż. A.Gołębiewska,
przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" SGGW (1994-2002)


Uczestnicy spotkania


Znamienici goście


Uczestnicy spotkania


Wręczenie medalu pamiątkowego


Wręczenie medalu pamiątkowego Ks.prał. Z.Malackiemu


Przemówienie Profesor J. Radomskiej


Przemówienie Profesor J. Radomskiej


Tablica pamiątkowa


Odsłonięcie tablicy pamiątkowej


Złożenie kwiatów przed tablicą pamiątkową


Poświęcenie tablicy pamiątkowej


Dyskusja w kuluarach


Wystawa pamiątek z okresu stanu wojennego


Wystawa pamiątek z okresu stanu wojennego


Wystawa pamiątek z okresu stanu wojennego


Msza za poległych i pomordowanych w okresie stanu wojennego


Agapa


Agapa

Walne Zebranie 11.03.2008 (zdjęcia Piotr Jurka)


Otwarcie zebrania przez przewodniczącego Zebrania Prof. Jana Żelazo


Przemówienie J.M. Rektora SGGW, Prof. Tomasza Boreckiego


Przemawia Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki, Kol. Janusz Sobieszczański


Przemawia Kol. Janusz Sobieszczański


Zaproszeni znamienici goście


Dyskusja dotycząca sprawozdania Przewodniczącej NSZZ "Solidarność" SGGW,
Kol. Marii Wesołowskiej


Głos w dyskusji V-ce przewodniczącego NSZZ "Solidarność" SGGW,
kol. Tomasza Kondraszuka


Komisja Wnioskowa: Koleżanka H.Pajnowska, Koledzy Jacek Bujko
i Tomasz Kondraszuk


Uczestnicy zebrania - członkowie NSZZ "Solidarność" SGGW


Uczestnicy zebrania - członkowie NSZZ "Solidarność" SGGW


Uczestnicy zebrania - członkowie NSZZ "Solidarność" SGGW


Uczestnicy zebrania - członkowie NSZZ "Solidarność" SGGW


Uczestnicy zebrania - członkowie NSZZ "Solidarność" SGGW