Powrót do strony głównej
 

nazwa KOMISJA ZAKŁADOWA
skład, adres,
terminy zebrań


nazwa Aktualności

nazwa Posiedzenia KZ

nazwa Biuletyny "S" SGGW

nazwa Biuletyny KSN

nazwa Historia

nazwa Dokumenty, ustawy

nazwa Deklaracja członkowska

nazwa Galeria zdjęć

nazwa Archiwalne informacje

nazwa Archiwum KZ

Archiwum informacji z lat ubiegłych

Poniżej przechowywane są wszystkie archiwalne informacje opublikowane na stronie KZ "S" SGGW

• Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce.... >>  patrz treść informacji...

• Życzenia od Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność".... >>  patrz treść informacji...

• Notatka ze spotkania przedstawicieli KSN z Ministrem Jarosławem Gowinem .... >>  patrz treść informacji...

• Życzenia od Anny Gołębiewskiej.... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Wigilię .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą rocznicę powstania "Solidarności" w SGGW .... >>  patrz treść informacji...

• Pismo w sprawie kosztów uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zakładowej .... >>  patrz treść informacji...

• Rocznica męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki.... >>  patrz treść informacji...

• Dyżury wakacyjne w Komisji.... >>  patrz treść informacji...

• Komunikat Rady KSN.... >>  patrz treść informacji...

• Stanowisko Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w sprawie Ustawy 2.0.... >>  patrz treść informacji...

• Poparcie dla protestów.... >>  patrz treść informacji...

• Protest na Uniwersytecie Warszawskim - manifest.... >>  patrz treść informacji...

• Protest na Uniwersytecie w Białymstoku.... >>  patrz treść informacji...

• List otwarty WZD KSN NSZZ "Solidarność".... >>  patrz treść informacji...

• Projekt ustawy 2.0.... >>  patrz treść informacji...

• Życzenia Wielkanocne od Komisji Zakładowej.... >>  patrz treść informacji...

• Skład Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" na lata 2018-2022.... >>  patrz treść informacji...

• XVIII Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy..... >>  patrz treść informacji...

• Stanowisko Władz Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie 50% kosztów uzyskania przychodu od części wynagrodzeń pracowników..... >>  patrz treść informacji...

• List Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" w sprawie odpisu kosztów uzyskania przychodów dla pracowników uczelni..... >>  patrz treść informacji...

• Życzenia od Anny Gołębiewskiej.... >>  patrz treść informacji...

• Życzenia od Komisji Zakładowej.... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Wigilię .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą rocznicę powstania "Solidarności" w SGGW .... >>  patrz treść informacji...

• Wystawa poświęcona pamięci Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego .... >>  patrz treść informacji...

• Uwagi Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" do projektów ustaw - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32) oraz Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (UA33) .... >>  patrz treść informacji...

• Projekt nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce .... >>  patrz treść informacji...

• Wystawa poświęcona pamięci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki .... >>  patrz treść informacji...

• Uroczystości liturgiczne ku czci Księdza Jerzego Popiełuszki - Patrona "Solidarności" .... >>  patrz treść informacji...

• Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę .... >>  patrz treść informacji...

• Msza Święta z okazji 70. Rocznicy urodzin Księdza Jerzego Popiełuszki - Patrona "Solidarności" .... >>  patrz treść informacji...

• Apel w sprawie zagwarantowania warunków do zrównoważonego rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego .... >>  patrz treść informacji...

• Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w sprawie odwołań nauczycieli akademickich od negatywnej oceny .... >>  patrz treść informacji...

• Protest przeciwko inauguracji Festiwalu Mozartowskiego w Filharmonii Narodowej .... >>  patrz treść informacji...

• Godziny pracy Komisji Zakładowej .... >>  patrz treść informacji...

• Dzień Dziecka w kajaku .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Spotkanie Wielkanocne .... >>  patrz treść informacji...

• Kolonie letnie .... >>  patrz treść informacji...

• Majówka w Wilnie .... >>  patrz treść informacji...

• Życzenia Świąteczne .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą "Solidarności" na Rakowieckiej.... >>  patrz treść informacji...

• List Piotra Dudy do Senatu RP.... >> 
patrz treść informacji...

• Opinia do projektu rozporządzenia MNiSW.... >> 
patrz treść informacji...

• Artykuł Szczepana Marczyńskiego i jego list do Rektora.... >> 
patrz treść informacji...

• Konieczny wzrost finansowania NAUKI z Budżetu RP.... >> 
patrz treść informacji...

• Dyżury Komisji Zakładowej w okresie wakacyjnym >> 
patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Półmaraton Solidarności.... >> 
patrz treść informacji...

• Projekt zmiany Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.... >> 
patrz treść informacji...

• Życzenia Wielkanocne.... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Spotkanie Wielkanocne.... >>  patrz treść informacji...

• Stanowisko KZ w sprawie projektu ustawy o Związkach Zawodowych.... >> 
patrz treść informacji...

• Średnie wynagrodzenia zasadnicze.... >>  patrz treść informacji...

• Życzenia Świąteczne.... >>  patrz treść...

• Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne.... >>  patrz treść informacji...

• Pismo do Prorektora ds. Rozwoju prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego dot. sprawozdania z realizacji porozumienia w sprawie poprawy wynagrodzeń.... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą "Solidarności" na Rakowieckiej.... >>  patrz treść informacji...

• Referaty wygłoszone na uroczystości 35-lecia NSZZ "Solidarność" SGGW .... >>  patrz treść referatów...

• Zaproszenie na obchody 35-lecia NSZZ "Solidarność" SGGW.... >>  patrz treść informacji...

• Podwyżki wynagrodzeń - porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi .... >>  patrz treść informacji...

• Nauczanie Jana Pawła II a młodzież Europy - zaproszenie na wykład Ks.Krzysztofa Pawliny .... >>  patrz treść informacji...

• Szczęśliwych i Radosnych Świąt Wielkanocnych .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Spotkanie Wielkanocne .... >>  patrz treść informacji...

• Poparcie dla protestujących rolników .... >>  patrz treść informacji...

• Odwołanie wiecu poparcia dla górników .... >>  patrz treść informacji...

• Zmiana terminu wiecu poparcia dla protestujących górników .... >>  patrz treść informacji...

• Poparcie dla protestujących górników .... >>  patrz treść informacji...

• Strajk w SGGW - 1981 - A. Gołębiewska wspomienia .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na uroczystości rocznicowe NSZZ Solidarność SGGW - 12 grudnia 2014.... >>  patrz treść informacji...

• Podwyżki wynagrodzeń - porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi.... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na wycieczkę z okazji Dnia Dziecka .... >>  patrz treść zaproszenia...

• Zaproszenie na Spotkanie Wielkanocne .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Walne Zebranie Delegatów .... >>  patrz treść informacji...

• Poparcie dla Ukrainy .... >>  patrz treść informacji...

• Realizacja podwyżek płac w SGGW - pismo KZ "S" do Prorektora prof. W. Bielawskiego z prośbą o uzupełnienie informacji dot. wynagrodzeń zasadniczych w poszczególnych jednostkach i na poszczególnych stanowiskach .... >>  patrz treść informacji...

• Radosnych Świąt Bożego Narodzenia .... >>  patrz treść informacji...

• Realizacja podwyżek płac w SGGW - średnie wynagrodzenia zasadnicze w poszczególnych jednostkach i na poszczególnych stanowiskach - zestawienia .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na uroczystości rocznicowe NSZZ Solidarność SGGW - 12 grudnia 2013.... >>  patrz treść informacji...

• List do JM Rektora SGGW w sprawie kierunków wykorzystania ZFŚS.... >>  patrz treść informacji...

• List Przewodniczącego KSN prof. E. Malca do Sejmowej Komisji Nauki i Młodzieży .... >>  patrz treść informacji...

• Apel KZ NSZZ "Solidarność" SGGW o aktywny udział w akcji protestacyjnej .... >>  patrz treść informacji...

• Apel KSN NSZZ "Solidarność" o udział w akcji protestacyjnej .... >>  patrz treść informacji...

• Harmonogram Ogólnopolskich Dni Protestu w Warszawie .... >>  patrz treść informacji...

• Dlaczego związki zawodowe organizują protest ? .... >>  patrz treść informacji...

• Plakat - Dość lekceważenia społeczeństwa .... >>  patrz treść informacji...

• Biuletyn "S" - pierwsza rocznica śmierci Pani Rektor Marii J. Radomskiej.... >>  patrz treść informacji...

• W sprawie prawa do informacji o własnej ocenie .... >>  patrz treść informacji...

• Podwyżki wynagrodzeń - porozumienie między JM Rektorem SGGW a zakładowymi organizacjami związkowymi.... >>  patrz treść informacji...

• Informacja z plenarnego posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkol. Wyższego 11 kwietnia 2013.... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na wycieczkę do Białowieży""... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na wycieczkę do Rogowa""... >>  patrz treść informacji...

• Pismo w sprawie oceny nauczycieli akad. SGGW ... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Spotkanie Wielkanocne""... >>  patrz treść informacji...

• Pismo KZ NSZZ "Solidarność" SGGW do MNiSW o wyrażenie opinii w sprawie Regulaminu oceny nauczyciela akad. SGGW ... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na spotkanie towarzyskie pod hasłem "Wypad na mule"""... >>  patrz treść informacji...

• Pismo KZ NSZZ "Solidarność" SGGW do JM Rektora w sprawie projektu Regulaminu oceny naucz. akad. SGGW i Ankiety oceny... >>  patrz treść informacji...

• Informacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 7 luty 2013.... >>  patrz treść informacji...

• Informacja na temat spotkania przewodniczących KZ "S" uczelni warszawskich.... >>  patrz treść informacji...

• Informacja na temat nowej granicy wieku emerytalnego i okresu ochronnego .... >>  patrz treść informacji...

• Kolejna informacja na temat Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych .... >>  patrz treść informacji...

• Pismo KZ NSZZ "Solidarność" SGGW do JM Rektora w sprawie planowanych ocen procowników .... >>  patrz treść pisma...

• Z okazji kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w zakładce Historia publikujemy wspomnienia dr. Anny Gołębiewskiej ze strajku 13.XII.1981 na SGGW ... >>  skrót do tekstu tutaj...

• Zaproszenie na coroczne rocznicowe spotkanie naszego Związku NSZZ "Solidarność" SGGW w dniu 12 XII 2012r .... >>  patrz treść zaproszenia...

• Notatki z posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 8 listopada 2012 r .... >>  patrz treść notatki...

• Apel i stanowiska przyjęte na XXX Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność" .... >>  patrz treść apelu...

• Odpowiedź ZNP w sprawie Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.... >>  patrz treść informacji...

• Pismo z protestem do ZNP na temat Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.... >>  patrz treść pisma...

• Dnia 28 września w czasie inauguracji roku akademickiego na SGGW "Solidarność" SGGW włączyła się w akcję informacyjno- protestacyjną prowadzoną przez Krajową Sekcje Nauki NZSS "Solidarność". W holu Auli Kryształowej wręczaliśmy Gościom zaproszonym na inaugurację i pracownikom naszej uczelni 4 ulotki. Przedtawiaja one nasze stanowiska wobec złej sytuacji polskiej nauki i publicznego szkolnictwa wyższego. Poniżej prezentujemy te ulotki. Więcej na tematy w nich poruszane można się dowiedzieć w naszej Komisji Zakładowej.
Maria Wesołowska >>  Ulotka1   Ulotka2   Ulotka3   Ulotka4

• Zamach ZNP na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.... >>  patrz treść informacji...

Apel Komisji Zakładowej NZSS Solidarność SGGW do władz Uczelni o zaprzestanie ciągłego zwiększania obowiązków pracowników przy towarzyszącym temu zmniejszaniu ich realnych wynagrodzeń... >>  patrz treść Apelu...

Solidarność SGGW występuje z apelem do władz naszej Uczelni o położenie tamy nieustannym, coraz większym roszczeniom wobec pracowników Uczelni. Nakładane sa na nas coraz większe obowiązki: co do pracy naukowej (presja na zdobywanie wysokich punktow za publikacje), jednocześnie dydaktycznej - zwiększane pensum, zwiększane liczności grup ćwiczeniowych i jednocześnie administracyjnej: protokoły elektroniczne, nowe sylabusy, KRK , zapowiada się nowa ankieta oceny nauczycieli w projekcie licząca 8 stron ( poprzednia liczyła 4 strony, pierwsza 2 strony). Jednocześnie place sa zamrożone a nawet obniżone np. poprzez coroczną inflację (łącznie okolo 20%).
Zwracamy się do wszystkich pracowników o poparcie dla tego apelu.

• List "S" SGGW do Senatu w sprawie pensum .... >>  patrz treść listu...

• List Przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" o zagrożeniach dla nauki polskiej .... >>  patrz treść listu...

• Stanowisko "S" SGGW w sprawie jawności pensji .... >>  patrz treść pisma...

• Stanowisko "S" SGGW w sprawie dodatkowych wynagrodzeń w SGGW .... >>  patrz treść pisma...

• Ciekawe pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie oceny czasopism naukowych .... >>  patrz treść pisma...

• Korzystne orzeczenie Sądu Najwyższego .... >>  patrz treść orzeczenia...

• Uchwały Rady Krajowej Sekcji Nauki "S" .... >>  patrz treść uchwał...

• Zbiórka pomocy rzeczowej dla Polaków na Ukrainie.... >>  patrz treść Wiadomości...

• Informacja na temat projektu rozp. o zwiększaniu liczby studentów na uczelniach państwowych.... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na pikietę.... >>  patrz treść zaproszenia...

• Informacja na temat nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe.... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na manifestację pod sejmem, 02.03.2011, 12:00 .... >>  patrz treść zaproszenia...

• List otwarty do Marszałka Sejmu RP na temat zmian w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym .... >>  patrz treść listu...

• Zaproszenie na uroczystości jubileuszowe "S" SGGW i poświęcenie sztandaru .... >>  patrz treść zaproszenia...

• Szanowni/e Koledzy i Koleżanki
Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" SGGW zawiadamia, że złożenie kwiatów pod tablicą "Solidarności" na Rakowieckiej zostaje przełożone na dzień 18 stycznia 2011 r. Uroczystość ta będzie bowiem połączona z ustanowieniem Sztandaru "Solidarności" SGGW. O szczegółach wkrótce poinformujemy. Dnia 11 grudnia na Rakowieckiej w Auli I będzie Jubileuszowy Zjazd Delegatów KSN. Na godzinę 12.45 jest zaplanowane złożenie kwiatów pod tablicą przez uczestników WZD KSN.
Maria Wesołowska

• Program antymobingowy na SGGW ... >>  patrz treść pisma...

• Towarzystwo Polonijne na Ukrainie "Iskra Miłości" zwróciło się o pomoc rzeczową dla Polaków na Ukrainie w starszym wieku i wychowanków Domu Dziecka. W odpowiedzi na te prosbę ogłaszamy zbiórkę:

  • ubrań w dobrym stanie,
  • książek (w tym dla dzieci) w języku polskim i angielskim,
  • zabawek,
  • drobnego sprzętu AGD
  • oraz trwałych produktów spożywczych w tym słodyczy.
Zbiórka odbywać się będzie od dnia 22.11.2010 w godzinach 11-13 w budynku 34 w pokoju 0/55 (budynek Wydziału Leśnego). Rzeczy można będzie też zostawić w pudłach, które zostaną wystawione w szatniach każdego z budynków dydaktycznych oraz kilku administracyjnych (m.in. obie podkówki, pałacyk).
Mamy nadzieję, że nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia nie pozwoli nam zapomnieć o tych, którzy liczą na naszą pomoc.

Pracownicy Wydziału Leśnego i NSZZ "Solidarność" SGGW

• Szanowni/e Koledzy i Koleżanki
Przypominamy o zbliżającym się terminie wyborów Społecznych Inspektorów Pracy. Prosimy o szczegółową analizę kandydatur na tę funkcję ponieważ to właśnie wybrane przez Państwa osoby zobowiązane będą również do działań w zakresie ochrony praw pracowniczych. Biorąc pod uwagę zgłaszane problemy wynikające z nieprawidłowych relacji pracowniczych na różnych szczeblach struktury organizacyjnej naszej uczelni, Państwa wybór staje się sprawą bardzo istotną. Załączamy przepisy regulujące pracę Społecznych Inspektorów Pracy.
Maria Wesołowska
 >>  patrz treść Ustawy o SIP...

• Informuję, że w związku z proponowanymi do podpisu nauczycielom akademickim zakresami obowiązków:
1) zostaje skierowane do Ministerstwa nasze związkowe pismo z prośbą o uzadanienie, na podstawie jakich regulacji prawnych jest dysponowany ten obowiązek, co i w jakich przepisach zmieniło się, że po niejednokrotnie kilkudziesięciu latach pracy na uczelni zakres pracy wymieniony w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym musi być teraz uszczegółowiany
2) do Dziekanów SGGW zostało wysłane pismo jak w załączniku.
Maria Wesołowska
 >>  patrz pismo do dziekanatów...

• Zaproszenie do dyskusji
Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na spotkanie dyskusyjne na temat proponowanych przez Rząd zmianach w ustawie o szkolnictwie wyższym w poniedziałek 18.X.2010 godzina 16.00 aula I budynek 32.
Maria Wesołowska

• Informacja o wydatkach na jednego studenta w krajach OECD ... >>  patrz informacje o wydatkach...

Informacje o nakładach na badania i naukę w Polsce i na świecie ... >>  patrz informacje o nakładach...

• Na apel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" zawiadamiam o wiecu organizowanym przez Komisję Krajową NSZZ "S" 29 wrzesnia przed Urzedem Rady Ministrów w Warszawie. Maria Wesołowska ... >>  patrz informacje o wiecu...

• Oświadczenie
Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oświadcza, że wybory polityczne nie wchodzą w zakres działalności naszego związku. Uważamy, że każdy powinien decydować sam, zgodnie ze swoim sumieniem. 02.09.2010

• Protest KZ NSZZ "S" SGGW wobec projektu zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym ... >>  patrz treść protestu...
patrz treść listu do premiera...

• W sekretariacie Solidarności są dostepne Karty wstępu na uroczystość beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w dniu 6 czerca 2010r. na godzinę 11.00 na Placu Piłsudskiego, do sektora nr 5.

• Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" SGGW prosi wszystkich pracowników SGGW o wypełnienie dwóch zamieszczonych ankiet. Wypełnione ankiety należy składać na ręce Przewodniczących Kół, bezpośrednio do Sekretariatu Związku lub pocztą e-mail ... >> 
patrz treść ankiety 1...
patrz treść ankiety 2...

• Zapraszenie pracowników na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej 4 - 11 września 2010 r ... >>  patrz treść zaproszenia...

• Wyrok Sądu Najwyższego w sprawach zwolnień z pracy członków "Solidarności" SGGW  >>  patrz treść wyroku...

• Prezydium KZ NSZZ "S" SGGW na swym posiedzeniu w dniu 13 kwietnia zdecydowało, że:

1. Delegacja Solidarności SGGW uda sie do pałacu Prezydenta i dokona wpisu do księgi kondolencyjnej asygnowanego pieczątką naszej organizacji. 2. Nasza delegacja weźmie udział w uroczystościach żałobnych w sobotę na Placu Zwycięstwa. Zbiórka o godzinie 10.30 przy stacji metra Swiętokrzyska na rogu Marszałkowskiej i Królewskiej przy rozbieranych pawilonach. Z naszym transparentem będzie czekała Krystyna Małachowska na wszystkich chętnych do przyłączenia sie i pójścia w grupie na plac uroczystości.

2. Na Mszę Świętą za duszę świętej pamięci Anny Walentynowicz i pozostałe osoby, które zginęły pod Smoleńskiem zapraszamy w przyszłym tygodniu. Miejsce i godzina będą podane po uzgodnieniu z Kościołem.

3. Osoby, które chciałyby pojechać do Krakowa prosimy o zgłoszenie w sekretariacie. Jeszcze nie ma żadnych ustaleń organizacyjnych.

• Stanowisko MNiSW potwierdzajace trwały charakter podwyżek przyznanych w 2009 roku...  >>  patrz treść pisma MNiSW...

• Zapraszamy na dwa wykłady Ewy Tomaszewskiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego VI kadencji...  >>  patrz treść zaproszenia...

• Zapraszamy na Mszę Świętą za zmarłych członków NSZZ "Solidarność" SGGW, którą odprawi ksiądz Prałat Józef Maj w kościele Św. Katarzyny przy ul. Fosa o godz.18.00 we wtorek 17 listopada 2009 roku. KZ NSZZ "Solidarność"

• Komunikat o podwyżce 2009 r. Zgodnie z Porozumieniem pomiędzy związkami zawodowymi a władzami rektorskimi SGGW pracownikom SGGW przysługuje podwyżka wynagrodzeń w roku 2009. Suma należna z tytułu tej podwyżki będzie za rok 2009 (za 13 miesięcy) wypłacona jednorazowo - najpóźniej w grudniu. Natomiast podniesienie kwoty comiesięcznych wynagrodzeń nastąpi w roku 2010 z chwilą przekazania przez Ministerstwo naszej Szkole środków przeznaczonych na ten cel. Wydziały i jednostki otrzymują środki według stanu zatrudnienia w dniu 1 stycznia 2009 r. Poszczególni pracownicy otrzymują kwotę gwarantowaną (zgodnie z Porozumieniem) plus kwota indywidualnie wyznaczona przez Dziekana lub Kierownika jednostki. Podkreślamy, że: Dziekan/Kierownik ustalając wysokość podwyżki winien kierować się zasadą wyrównywania nieuzasadnionych różnic płacowych na równorzędnych stanowiskach oraz osiągnięciami pracownika (p.11 Porozumienia), oraz że cała kwota przyznana jednostce musi być przeznaczona na podwyżki - jedynie wymienione w Porozumieniu trzy Wydziały mogą cześć tych środków przeznaczyć na zbilansowanie funduszu wynagrodzeń. Zgodnie z p. 14 przedstawiciele związków zawodowych podpisem potwierdzają poprawność realizacji Porozumienia w poszczególnych jednostkach. Od decyzji o wysokości przyznanej podwyżki pracownikom przysługuje prawo odwołania do JMRektora (odwołanie może być za pośrednictwem związku zawodowego). Maria Wesołowska
Pełna treść porozumienia...

• Zmiany ZUS dotyczące wcześniejszych emerytur  >>  patrz treść informacji...

• Informacja na temat podwyżek VII.2009  >>  patrz treść informacji...

• Stanowisko Prezydium NSZZ "Solidarność" SGGW dotyczące podziału dotacji budżetowej  >>  patrz treść stanowiska...

• Zaproszenie na wycieczkę Sanktuaria Maryjne IX.2009  >>  patrz treść zaproszenia

• Zaproszenie na wycieczkę do Rogowa 17.05  >>  patrz treść zaproszenia

• Stanowisko KZ NSZZ "Solidarność" wobec projektu MNiSW "Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym"  >>  patrz treść pisma

• Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" w sprawie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz dialogu społecznego ...  >>  patrz treść pisma

• Zapraszamy na film - Popiełuszko: Wolność jest w nas...  >>  patrz treść zaproszenia

• Stanowisko KZ NSZZ „Solidarności” SGGW dotyczące zasad zatrudniania pracowników w SGGW...  >>  patrz treść pisma

• Zaproszenie na uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą powstanie „Solidarności” SGGW ...  >>  patrz treść zaproszenia

• Wycieczka do Pragi i Drezna - dalsze informacje...  >>  patrz dalsze informacje

• Propozycja wycieczki do Pragi i Drezna...  >>  patrz treść propozycji

• Zwracam się do wszystkich pracowników naszej Uczelni o zapoznanie się z poniższym apelem i przesłanie na nasz adres e-mailowy odpowiedzi na zamieszoną ankietę.
Przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność" SGGW Maria Wesołowska >>  patrz treść apelu i ankiety

• Porozumienie w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracownikom SGGW  >>  patrz treść pisma

• Informacje o sprawach w Sądzie Pracy ...  >>  patrz treść pisma

• Propozycja porozumienia w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracownikom SGGW przechodzącym na emeryturę ...  >>  patrz treść pisma

• Stanowisko w sprawie sporu zbiorowego z Rządem RP o wynagrodzenie pracowników szkół wyższych ...  >>  patrz treść pisma

• Sprawozdanie z zebrania K.Z. NSZZ "Solidarność" SGGW 22 kwietnia 2008 r. ...  >>  patrz treść sprawozdania

• Zaproszenie na Walne Zebranie NSZZ "S" SGGW ...  >>  patrz treść zaproszenia

• Petycja "S" SGGW do Premiera w sprawie niezwłocznego uregulowania (zwiększenia) płac pracowników Uczelni Wyższych...  >>  patrz treść petycji

• KZ "S" SGGW zaprasza 13 grudnia 2007...  >>  patrz treść zaproszenia

• Nekrolog Bonifacego Łykowskiego  >>  patrz treść nekrologu

• Dnia 29 listopada bieżącego roku odszedł od nas Bonifacy Łykowski...  >>  patrz treść pożegnania

• Stanowisko KZ "S" SGGW w sprawie rozdziału środków finansowych między jednostki organizacyjne  >>  patrz treść pisma

• Ubezpieczenia zdrowotne dla członków NSZZ "Solidarność"  >>  patrz treść pisma

• Komentarza do sytuacji w służbie zdrowie na terenie SGGW  >>  patrz treść pisma

• Wystąpienie Komisji Zakładowej NSZZ "S" do JM Rektora SGGW z 18.10.2007 z prośbą o zwiększenie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o refundację świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SGGW  >>  patrz treść pisma

• Odpowiedź JM Rektora SGGW na wystąpienie Komisji Zakładowej NSZZ "S" z 18.10.2007 z prośbą o zwiększenie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia o refundację świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SGGW  >>  patrz treść pisma