Powrót do strony głównej
 

nazwa KOMISJA ZAKŁADOWA
skład, adres,
terminy zebrań


nazwa Aktualności

nazwa Posiedzenia KZ

nazwa Biuletyny "S" SGGW

nazwa Biuletyny KSN

nazwa Historia

nazwa Dokumenty, ustawy

nazwa Deklaracja członkowska

nazwa Galeria zdjęć

nazwa Archiwalne informacje

nazwa Archiwum KZ

Aktualności

• Dyżury wakacyjne w Komisji.... >>  patrz treść informacji...

• Obchody Rocznicy Wydarzeń Czerwca '76.... >>  patrz treść informacji...

• Średnie wynagrodzenia zasadnicze pracowników Uczelni.... >>  patrz treść informacji...

• List ministra Piotra Mullera do rektorów uczelni publicznych.... >>  patrz treść informacji...

• Życzenia Wielkanocne od Komisji Zakładowej.... >>  patrz treść informacji...

• Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku..... >>  patrz treść informacji...

• Komunikat Regionu Mazowsze w sprawie demonstracji..... >>  patrz treść informacji...

• Apel Piotra Dudy..... >>  patrz treść informacji...

• XIX Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy..... >>  patrz treść informacji...

• Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" w sprawie poparcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".... >>  patrz treść informacji...

• Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu w Polsce.... >>  patrz treść informacji...

• Życzenia od Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność".... >>  patrz treść informacji...

• Notatka ze spotkania przedstawicieli KSN z Ministrem Jarosławem Gowinem .... >>  patrz treść informacji...

• Życzenia od Anny Gołębiewskiej.... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Wigilię .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą rocznicę powstania "Solidarności" w SGGW .... >>  patrz treść informacji...

• Pismo w sprawie kosztów uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na posiedzenie Komisji Zakładowej .... >>  patrz treść informacji...

• Rocznica męczeńskiej śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki.... >>  patrz treść informacji...

• Dyżury wakacyjne w Komisji.... >>  patrz treść informacji...

• Komunikat Rady KSN.... >>  patrz treść informacji...

• Stanowisko Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w sprawie Ustawy 2.0.... >>  patrz treść informacji...

• Poparcie dla protestów.... >>  patrz treść informacji...

• Protest na Uniwersytecie Warszawskim - manifest.... >>  patrz treść informacji...

• Protest na Uniwersytecie w Białymstoku.... >>  patrz treść informacji...

• List otwarty WZD KSN NSZZ "Solidarność".... >>  patrz treść informacji...

• Projekt ustawy 2.0.... >>  patrz treść informacji...

• Życzenia Wielkanocne od Komisji Zakładowej.... >>  patrz treść informacji...

• Skład Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" na lata 2018-2022.... >>  patrz treść informacji...

• XVIII Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy..... >>  patrz treść informacji...

• Stanowisko Władz Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie 50% kosztów uzyskania przychodu od części wynagrodzeń pracowników..... >>  patrz treść informacji...

• List Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" w sprawie odpisu kosztów uzyskania przychodów dla pracowników uczelni..... >>  patrz treść informacji...

• Życzenia od Anny Gołębiewskiej.... >>  patrz treść informacji...

• Życzenia od Komisji Zakładowej.... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Wigilię .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą rocznicę powstania "Solidarności" w SGGW .... >>  patrz treść informacji...

• Wystawa poświęcona pamięci Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego .... >>  patrz treść informacji...

• Uwagi Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" do projektów ustaw - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32) oraz Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (UA33) .... >>  patrz treść informacji...

• Projekt nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce .... >>  patrz treść informacji...

• Wystawa poświęcona pamięci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki .... >>  patrz treść informacji...

• Uroczystości liturgiczne ku czci Księdza Jerzego Popiełuszki - Patrona "Solidarności" .... >>  patrz treść informacji...

• Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę .... >>  patrz treść informacji...

• Msza Święta z okazji 70. Rocznicy urodzin Księdza Jerzego Popiełuszki - Patrona "Solidarności" .... >>  patrz treść informacji...

• Apel w sprawie zagwarantowania warunków do zrównoważonego rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego .... >>  patrz treść informacji...

• Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" SGGW w sprawie odwołań nauczycieli akademickich od negatywnej oceny .... >>  patrz treść informacji...

• Protest przeciwko inauguracji Festiwalu Mozartowskiego w Filharmonii Narodowej .... >>  patrz treść informacji...

• Godziny pracy Komisji Zakładowej .... >>  patrz treść informacji...

• Dzień Dziecka w kajaku .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Spotkanie Wielkanocne .... >>  patrz treść informacji...

• Kolonie letnie .... >>  patrz treść informacji...

• Majówka w Wilnie .... >>  patrz treść informacji...

• Życzenia Świąteczne .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą "Solidarności" na Rakowieckiej.... >>  patrz treść informacji...

• List Piotra Dudy do Senatu RP.... >> 
patrz treść informacji...

• Opinia do projektu rozporządzenia MNiSW.... >> 
patrz treść informacji...

• Artykuł Szczepana Marczyńskiego i jego list do Rektora.... >> 
patrz treść informacji...

• Konieczny wzrost finansowania NAUKI z Budżetu RP.... >> 
patrz treść informacji...

• Dyżury Komisji Zakładowej w okresie wakacyjnym >> 
patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Półmaraton Solidarności.... >> 
patrz treść informacji...

• Projekt zmiany Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.... >> 
patrz treść informacji...

• Życzenia Wielkanocne.... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Spotkanie Wielkanocne.... >>  patrz treść informacji...

• Stanowisko KZ w sprawie projektu ustawy o Związkach Zawodowych.... >> 
patrz treść informacji...

• Średnie wynagrodzenia zasadnicze.... >>  patrz treść informacji...

• Życzenia Świąteczne.... >>  patrz treść...

• Zaproszenie na Spotkanie Wigilijne.... >>  patrz treść informacji...

• Pismo do Prorektora ds. Rozwoju prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego dot. sprawozdania z realizacji porozumienia w sprawie poprawy wynagrodzeń.... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą "Solidarności" na Rakowieckiej.... >>  patrz treść informacji...

• Referaty wygłoszone na uroczystości 35-lecia NSZZ "Solidarność" SGGW .... >>  patrz treść referatów...

• Zaproszenie na obchody 35-lecia NSZZ "Solidarność" SGGW.... >>  patrz treść informacji...

• Podwyżki wynagrodzeń - porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi .... >>  patrz treść informacji...

• Nauczanie Jana Pawła II a młodzież Europy - zaproszenie na wykład Ks.Krzysztofa Pawliny .... >>  patrz treść informacji...

• Szczęśliwych i Radosnych Świąt Wielkanocnych .... >>  patrz treść informacji...

• Zaproszenie na Spotkanie Wielkanocne .... >>  patrz treść informacji...

• Poparcie dla protestujących rolników .... >>  patrz treść informacji...

• Odwołanie wiecu poparcia dla górników .... >>  patrz treść informacji...

• Zmiana terminu wiecu poparcia dla protestujących górników .... >>  patrz treść informacji...

• Poparcie dla protestujących górników .... >>  patrz treść informacji...